DobryGabinet logo

Polityka Prywatności oraz informacje dot. przetwarzania danych osobowych dla osoby, której dane dotyczą

z dnia 25.04.2022.

Polityka Prywatności oraz informacje dot. przetwarzania danych osobowych dla osoby, której dane dotyczą

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO – jest Swifter Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-206), ul. Blacharska 26/1.

 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych w braku takiego obowiązku, a w sprawach ochrony danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem kontakt@dobrygabinet.com lub pod numerem telefonu +48504759510.

 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych w następujących celach:

 4. imię nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, numer rachunku bankowego strony umowy – w celu zawarcia i wykonania umowy lub przedstawienia oferty, na zapytanie podmiotu danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 5. imię nazwisko, dane adresowe i kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktu przez stronę umowy – w celu zawarcia i wykonania umowy lub przedstawienia oferty, na zapytanie podmiotu danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 6. imię nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, numer NIP, numer rachunku bankowego – w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rozliczeń podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO);

 7. imię nazwisko, dane adresowe i kontaktowe – w celu realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora, tj. dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz marketingu własnych produktów i usług w stosunku do klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 8. adres e-mail, imię i nazwisko uzyskane za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera – w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi newsletter, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO;

 9. adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli zostały podane za pośrednictwem poczty email przesłanej na adres: kontakt@dobrygabinet.com. Użytkownicy podają te dane dobrowolnie na potrzeby przetwarzania uwag, pytań czy sugestii ulepszeń programu, a przetwarzanie odbywa się na podstawie ich zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, która może być w każdym czasie odwołania, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej odwołaniem;

 10. adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu uzyskane za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej – w celu przekazania informacji o nowych produktach lub usługach, w oparciu o zgodę podmiotu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, która może być w każdym czasie odwołana, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

 11. Prawa przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

 12. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i do ich sprostowania, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

 13. prawo żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;

 14. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

 15. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ze względu szczególną sytuację podmiotu danych;

 16. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 17. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem drogą pisemną lub mailową na wskazane wyżej adresy. Administrator może skorzystać z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która występuje z żądaniem skorzystania ze swych praw. Administrator będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

 18. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu ze strony Administratora na zapytanie klienta, zawarcia i realizacji umowy oraz otrzymywania newsletteru.

 19. Dane będą przetwarzane:

 20. przez okres wykonywania umowy, a następnie przez czas niezbędny do dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

 21. przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości i podatkowych;

 22. do czasu cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania danych na jej podstawie.

 23. Pana/Pani dane osobowe w postaci plików cookie podlegają profilowaniu w celach reklamowych i analitycznych wskazanych poniżej. W oparciu o zgromadzone przez Administratora Pana/Pani dane osobowe nie są jednak automatycznie podejmowane żadne decyzje.

 24. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą tylko takie podmioty, których współpraca jest niezbędna dla prowadzenia działalności przez Administratora lub którym przekazanie danych stanowi wymóg obowiązującego prawa. Administrator dokłada wszelkich starań, aby były to podmioty, które zapewniają najwyższe standardy ochrony danych, zobowiązując je do zachowania poufności, w tym na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania. Do takich podmiotów należą m.in. przedsiębiorcy świadczący usługi księgowe, archiwizacyjne, informatyczne, hostingowe etc.

 25. Na powyższej zasadzie dane z newsletteru powierzamy firmie MailerLite z siedzibą w Wilnie na Litwie, która przetwarza je zgodnie ze swoją Polityką Prywatności oraz w zgodzie z RODO. Dane te są zbierane dobrowolnie i pod warunkiem, że użytkownik dobrowolnie zdecyduje się na skorzystanie z usługi newsletter, z której może w każdej chwili zrezygnować. Po zarejestrowaniu w newsletterze możemy rejestrować działania naszych użytkowników po otwarciu newsletteru.

 26. Pliki Cookie

 27. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

 28. Strona www.dobrygabinet.com korzysta z plików cookie.

 29. Możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika. W dowolnej chwili można wycofać zgodę w Deklaracji dot. plików cookie na naszej witrynie. Zmień swoją zgodę | Anulowanie zgody

 30. Przetwarzamy informacje zebrane na podstawie plików cookie w następujących celach:

 1. Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
 2. Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
 3. Na podstawie plików cookie korzystamy z platformy Google Analytics, którego dostawcą jest firma Google Inc. (“Google”) z siedzibą w 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA. W oparciu o te pliki cookie Google zbiera statystyki wejść na stronę, zachowania w niej, oraz sposobów jej przeglądania. Pliki cookie używane przez Google są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, jednak mają Państwo możliwość niewyrażenia zgody na używanie tych plików cookie a tym samym ich przekazywanie do Stanów Zjednoczonych zaznaczając odpowiednie opcje w ustawieniach przeglądarki lub Deklaracji dot. plików cookie na naszej stronie.

Zmień swoją zgodę | Anulowanie zgody

 1. W celu optymalizacji naszych działań w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram korzystamy odpłatnie z reklam, funkcji Facebook Custom Audiences i innych podobnych narzędzi. W ten sposób poznajemy preferencje użytkowników zapisane w ich profilach ustalanych przez serwis społecznościowy Instagram i Facebook z siedzibą w 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Korzystając z narzędzi platformy Instagram i Facebook jesteśmy w stanie zidentyfikować odpowiednich odbiorców publikowanych przez nas treści oraz w szczególności do nich kierować nasze treści. W serwisie Instagram i Facebook treści reklamowe oznaczone są jako “Sponsorowane”. Interakcje użytkowników z tymi treściami mogą być przez nas odnotowane. Pliki cookie używane przez Instagram i Facebook są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, jednak mają Państwo możliwość niewyrażenia zgody na używanie tych plików cookie a tym samym ich przekazywanie do Stanów Zjednoczonych zaznaczając odpowiednie opcje w ustawieniach przeglądarki lub Deklaracji dot. plików cookie na naszej stronie.

Zmień swoją zgodę | Anulowanie zgody

 1. Aby poprawić wrażenia z używania naszej strony i jej czytelność na podstawie plików cookie korzystamy z narzędzie Hotjar firmy Hotjar Limited z siedzibą na Malcie. Zbierane dane są anonimizowane i nie pozwalają na wskazanie konkretnego użytkownika a dotyczą jedynie kliknięć i przewijania zawartości na stronie. Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z RODO co zostało opisane na stronie: https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment.
 2. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager firmy Google Inc., które umożliwia zarządzanie tagami (znacznikami) strony internetowej za pomocą interfejsu internetowego. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną, która nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które ze swojej strony mogą gromadzić dane w pewnych okolicznościach. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Google Tag Manager na stronie: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.
 3. W celu logowania użytkowników do serwisu oraz synchronizacji spotkań w kalendarzu w serwisie z ich kalendarzem Google Calendar firmy Google nie przechowujemy żadnych danych użytkowników udostępnianych przez użytkowników firmie Google. W przypadku logowania do serwisu za pomocą logowania do konta Google otrzymujemy unikatowy, losowy token od Google, który nie zawiera w sobie danych osobowych. Podobnie w przypadku synchronizacji kalendarza aplikacji z kalendarzem Google Calendar nie przechowujemy żadnych danych użytkownika dotyczących jego spotkań ani innych danych. Użytkownik wyrażając zgodę na dostęp naszego oprogramowania do jego kalendarza uprawnia firmę Google do udostępnienia nam jego treści. My jednak nie pobieramy tych danych ani nie przechowujemy żadnych innych danych użytkownika, które znane są firmie Google.
 4. Mogą Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących Plików cookie w przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach. Poniżej wyszczególniamy konkretne rodzaje plików cookie wykorzystywane przez naszą stronę.

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

NazwaDostawcaCelData ważnościRodzaj
CookieConsentCookiebotStores the user’s cookie consent state for the current domain1 rokHTTP Cookie
---------------
csrftokendobrygabinet.comHelps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks.1 rokHTTP Cookie
rc::aGoogleThis cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.PersistentHTML Local Storage
rc::cGoogleThis cookie is used to distinguish between humans and bots.SessionHTML Local Storage
test_cookieGoogleUsed to check if the user’s browser supports cookie.1 dzieńHTTP Cookie

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

NazwaDostawcaCelData ważnościRodzaj
_gaGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 lataHTTP Cookie
---------------
_gatGoogleUsed by Google Analytics to throttle request rate1 dzieńHTTP Cookie
_gidGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 dzieńHTTP Cookie
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjarThis cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors - this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice.1 dzieńHTTP Cookie
_hjFirstSeenHotjarThis cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website.1 dzieńHTTP Cookie
_hjIncludedInPageviewSampleHotjarUsed to detect whether the user navigation and interactions are included in the website’s data analytics.1 dzieńHTTP Cookie
_hjIncludedInSessionSampleHotjarRegisters data on visitors’ website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization.1 dzieńHTTP Cookie
_hjSession_#HotjarCollects statistics on the visitor’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read.1 dzieńHTTP Cookie
_hjSessionUser_#HotjarCollects statistics on the visitor’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read.1 rokHTTP Cookie
collectGoogleUsed to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels.SessionPixel Tracker

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

NazwaDostawcaCelData ważnościRodzaj
ads/ga-audiencesGoogleUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.SessionPixel Tracker
---------------
IDEGoogleUsed by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 rokHTTP Cookie
pagead/1p-user-list/#GoogleTracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites.SessionPixel Tracker