Polityka Prywatności oraz informacje dot. RODO dla osoby, której dane dotyczą

z dnia 15.01.2020 r.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej jako RODO – jest Swifter Software Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu (53-206), ul. Blacharska 26/1.

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych w braku takiego obowiązku, a w sprawach ochrony danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem rodo@swiftersoftware.pl lub pod numerem telefonu +48 607-992-059.

3. Przetwarzanie następujących kategorii danych będzie odbywało się w następujących celach:

 1. Imię nazwisko, dane adresowe, nr PESEL – w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub przedstawienia oferty, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f),
 2. Powyższe oraz numer NIP, numer rachunku bankowego – w celu wypełnienia prawnych obowiązków, takich jak dokonanie rozliczeń, realizacja obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora, tj. dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Przetwarzamy również dane takie jak adres e-mail, imię i nazwisko za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Dane z newslettera powierzamy firmie Mailchimp, którego dostawcą jest The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Stanach Zjednaczonych, która przetwarza je zgodnie ze swoją Polityką Prywatności oraz w zgodzie z Europejskim Prawem RODO. Dane te są zbierane dobrowolnie i pod warunkiem, że użytkownik wyrazi na to zgodę. Po zarejestowaniu w newsletterze możemy rejestrować działania naszych użytkowników po otwarciu newslettera.
 4. Możemy także przetwarzać dane takie jak adres e-mail, imię, nazwisko czy numer telefonu jeśli były nam podane za pośrednictem poczty email przesłanej na adres: kontakt@dobrygabinet.com. Użytkownicy podają te dane dobrowolnie na potrzeby przetwarzania uwag, pytań czy sugestii ulepszeń programu.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą tylko takie podmioty, których współpraca jest niezbędna dla prowadzenia działalności przez Administratora lub którym przekazanie danych stanowi wymóg obowiązującego prawa. Administrator dokłada wszelkich starań, aby były to podmioty, które zapewniają najwyższe standardy ochrony danych, zobowiązując je do zachowania poufności. Do takich podmiotów należą m.in. przedsiębiorcy świadczący usługi księgowe, archiwizacyjne etc.

5. Wykorzystanie Ciasteczek własnych oraz stron trzecich:

Przetwarzamy informacje zebrane na podstawie plików cookie ("ciasteczek") w następujących celach:
 1. Funkcjonowanie strony internetowej oraz usprawnienie jej działania, a także poprawa doświadczeń użytkowników związanych z korzystaniem z naszego serwisu,
 2. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi za każdym otwarciem nowej zakładki ponownie wpisywać loginu i hasła,
 3. Tworzeniem statystyk,
 4. Personalizacja materiałów reklamowych za pomocą narzędzi naszych partnerów reklamowych takich jak narzędzie remarketingowe Facebook Pixel. Dane zebrane podczas odwiedzin naszej strony internetowej pozwalają nam analizować sposób korzystania przez nich z naszego serwisu i na tej podstawie podnosić jakość naszej oferty i zapewniać bardziej spersonalizowane informacje reklamowe,
Na podstawie plików cookie korzystamy z platformy Google Analytics, którego dostawcą jest firma Google Inc. ("Google"). W oparciu o te pliki cookie Google zbiera statystyki wejść na stronę, zachowania w niej, oraz sposobów jej przeglądania.

Aby poprawić wrażenia z używania naszej strony, jej czytelności oraz sposobu korzystania z niej na podstawie plików cookie korzystamy z narzędzie Hotjar firmy Hotjar Limited z siedzibą na Malcie. Zbierane dane są anonimizowane i nie pozwalają na wskazanie konkretnego użytkownika a dotyczą jedynie kliknięć i przewijania zawartości na stronie. Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z RODO co zostało opisane na stronie: https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager firmy Google Inc. ("Google"), które umożliwia zarządzanie tagami (znacznikami) strony internetowej za pomocą interfejsu internetowego. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną, która nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które ze swojej strony mogą gromadzić dane w pewnych okolicznościach. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Google Tag Manager na stronie: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

W celu logowania użytkowników do serwisu oraz synchronizacji spotkań w kalendarzu w serwisie z ich kalendarzem Google Calendar firmy Google nie przechowujemy żadnych danych użytkowników udostępnianych przez użytkowników firmie Google. W przypadku logowania do serwisu za pomocą logowania do konta Google otrzymujemy unikatowy, losowy token od Google, który nie zawiera w sobie danych osobowych.
Podobnie w przypadku synchronizacji kalendarza aplikacji z kalendarzem Google Calendar nie przechowujemy żadnych danych użytkownika dotyczących jego spotkań ani innych danych. Użytkownik wyrażając zgodę na dostęp naszej aplikacji do jego kalendarza uprawnia firmę Google do udostępnienia nam jego treści. My jednak nie pobieramy tych spotkań ani nie przechowujemy żadnych innych danych użytkownika, które znane są firmie Google.

6. Korzystanie z mediów społecznościowych:

W celu optymalizacji naszych działań w serwisie społecznościowym Facebook korzystamy odpłatnie z reklam, funkcji Facebook Custom Audiences i innych podobnych narzędzi. W ten sposób poznajemy preferencje użytkowników zapisane w ich profilach ustalancyh przez serwis społecznościowy Facebook.Korzystając z narzędzi platformy Facebook jesteśmy w stanie zidentyfikować odpowiednich odbiorców publikowanych przez nas treści oraz w szczególności do nich kierować nasze treści. W serwisie Facebook treści reklamowe oznaczone są jako "Sponsorowane". Interakcje użytkowników z tymi treściami mogą być przez nas odnotowane.

7. Prawa przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i do ich sprostowania, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 2. prawo żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 5. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

8. Dane będą przetwarzane przez okres:

 • wykonywania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz przez czas niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami;
 • wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości, archiwizacji, podatkowych etc.
9. Wobec Pana/Pani nie będą automatycznie podejmowane decyzje w oparciu o zgromadzone przez Administratora dane osobowe.

Go back

Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych i reklamowych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.
Zgadzam się